[email protected] Place”(Before Midnight [email protected] Place”)-上映場次-影評及戲院售票-Hong Kong Movie-香港電影

Hong Kong Movie-香港電影

https://hkmovie6.com/movie/45746

[email protected] Place”-被譽為這世代最經典的愛情電影三部曲,由《情留半天》、《日落巴黎》,來到《情約半生》,影迷大概一如既往聚焦於電影的靚人靚景、歐洲浪漫情懷和字字珠璣的睿智對白,卻可...[email protected] Place”電影資料、影評、場次、預告及圖片。